Hospice Veghel

De mens leeft zijn eigen leven en sterft zijn eigen dood.

Onze visie

Wij zijn een middelmatige Hospice in het buitengebied van Veghel. De mensen die bij ons komen noemen wij bewoners, omdat we termen zoals cliënten of patiënten overbodig vinden. Dit doen we ook omdat mensen op deze hospice leven en wonen. Hulpverleners van de bewoner zijn altijd welkom, ook bij de eindfase van de cliënt als ze natuurlijk van de familie en bewoner toestemming hebben. We hebben meestal rond de 10 tot 12 bewoners, en een totaal aan 5 werknemers. Gelukkig zijn er ook een boel vrijwilligers die ons helpen met allerlei activiteiten. Onze hospice wil afscheid nemen in een zo veel mogelijke huiselijke sfeer met familie en vrienden, om het allemaal zo fijn mogelijk te maken voor de bewoner.
Big image

Wonen

Alle kamers zijn ruim en eenpersoons. Er is in elke ruimte een aangepaste badkamer en een basisvoorziening: tv installatie, telefoon aansluiting en draadloos internet. Er is een park direct aan de zijde van de locatie, en een gezamenlijke zitkamer, huiskamer, en eetkamer. Ze kunnen 24 uur terecht bij de hospice.
Big image

Palliatieve zorg

Zorg die gericht is op de kwaliteit van het leven van de bewoner, op het moment dat er medisch gezien geen genezing wordt verwacht heet palliatieve zorg. Ze denken bij deze zorgvorm aan de aandacht vereist bij pijn en symptoombestrijding. Ook denken ze aan psychische factoren zoals sociale en levensbeschouwelijke ondersteuning. Natuurlijk is er ook steun bij rouwverwerking.

Vraaggerichte zorg

Het inspelen op uw wensen noemen we vraaggerichte zorg. Voor de stervende en diens naasten, is er een team van professionele verpleegkundigen tot beschikking op het vlak van verlenen van zorgen psychisch en fysiek.

Samenwerking

Er is enorm veel samenwerking nodig met de zorgvragers, verleners, familie en vrienden om de zorgverlening te kunnen realiseren. Ook is hulp van huisartsen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg nodig. Dit doen we allemaal met erkenning en waardering voor ieders inbreng.