ירושלים שלי

יום ירושלים- מאת: רוני יעקובי

-שמות שונים של ירושלים

ירושלים נקראה בשבעים שמות שונים ומתוכם נתתי לכם קצת דוגמאות יפה נוף, ירושלם, עיר דוד, עיר היונה, עיר הצדק, עיר ה', עיר הקודש.

-בית המקדש בתקופת בית ראשון

תקופת בית ראשון היא התקופה בהיסטוריה של עם ישראל, על פי המסורת, שהחלה עם תקופת המלכים ונסתיימה בחורבן בית המקדש בשנת 586 לפנה"ס. בתקופת זו נכללת גם תקופת מלכות שאול ודוד, שקדמה לבניית בית המקדש.