עבודה בתנך - עשר המכות

מגישות רותם אנגל ויובל לוי

שאלה 1

שני ציטוטים המופיעים גם בהגדה וגם בתנך:

"הבה נתחכמה לו פן ירבה,והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ,ונלחם בנו ועלה מן הארץ"

שמות א פסוק י .- פרעה ויועציו לא רצו להרוג את בני ישראל,כי זה יראה כבגידה חמורה הרי ישראל ירדו למצריים ומול כולם יראו תמימים ולא עשו דבר. עם ישראל הוא עם רב עצום וחזק והם יעשו איתם מלחמה גדולה.לכן הם החליטו לעשות להם משהו בעקיפין כדי שלא ירגישו סכנה או מאויימים.

"ויעבדו המצרים את בני ישראל בפרך"

שמות א פסוק יג - המצרים מחליטים להעביד את בני ישראל בפרך,שבני ישראל יעשו את העבודה הקשה. שהם יבנו להם ויעשו להם.

שאלה 2

הטקס הנערך בבית משפחת לוי: במהלך קריאת עשר המכות אחיה של אמי קורא כל מכה ושופך יין בקערה עד שמגיעים למכת הבכורות ושופכים את כל היין שבכוס אל הקערה.

הטקס הנערך בבית משפחת אנג'ל: במהלך קריאת עשר המכות אחיה של דודתי מירי קורא כל מכה , דודתי לוקחת קערה ואחיה שופך יין עד שמגיעים למכת הבכורות ושופכים את כל היין שבכוס אל הקערה.

שאלה 3- 10 המכות

Big image

מכת בכורות

מכת בכורות היא המכה העשירית והאחרונה ב10 המכות

המכה הראשונה שבחרנו: מכת שחין

המכה כתובה בספר שמות.

היא המכה מבין עשר המכות שהנחית אלוהים, על מצרים, עקב סירובו של פרעה מלך מצרים,לשלח את בנ"י מארצו, למרות פקודתו החוזרת ונשנית, שנמסרה לו על ידי משה.

המכה התבצעה לעיניו של פרעה, זרק משה מלא חפניו פיח כבשן לכיוון השמים שהתפשט בדרך נס על כל מצרים, וגרם לפצעים ושלפוחיות על גופם של המצרים ועל בהמותיהם.

מכת שחין פגעה בכולם, באלו שהיו בבתים ובאלו שבשדות. בני ישראל לא נפגעו משום שמטרת אלוהים היא להעניש את המצרים ולא את בני ישראל. " ויחזק ה את לב פרעה" פרעה לא מוותר וממשיך להתעלם מהמכות,פרעה לא מוכן לשחרר את בני ישראל.

מסקנותיי ממכת שחין הן: פרעה הוא מלך מאוד עקשן ואגרסיבי,הוא לא מוכן לשחרר את בני ישראל ולכן הוא משפחתו וכל המצריים נענשים,בגללו. הוא לא מגלה חרטה או רגשות אשם,הוא לא מוכן "להיכנע" ולכן אלוהים מכה את המצרים שוב ושוב, עד המכה האחרונה.

המכה השנייה שבחרנו היא:חושך

המכה כתובה בספר שמות.

מכת חושך היא המכה מבין עשר המכות שהנחית אלוהים על מצריים, עקב סירובו המתמשך של פרעה מלך מצריים לשלח את בני ישראל מארצו,למרות פקודתו של משה.

בכל מצריים הייתה אפלה נוראית במשך 3 ימים , אף אחד לא ראה את חברו. הם חיו בחשכה מוחלטת,לעומת בני ישראל שהיו להם אור בביתם. "ויחזק ה' את לב פרעה , ולא אבה לשלחם." פרעה עדיין לא מוכן לשחרר את בני ישראל .

מסקנותיי ממכת חושך הן:

פרעה מתעקש , גם לאחר מספר מכות כואבות מאוד הוא איננו מוותר,הוא לא מוכן לסגת.

פרעה הוא לא אחד "שמוותר" הוא חושב שהוא צריך להשיג את מבוקשו בכל עת.

ולכן לדעתנו הוא איננו משחרר את בני ישראל מפחד ואגו.

הרי בני ישראל הוא עם חזק, הוא מעדיף להיות מקולל ושהמצריים יכעסו עליו מאשר שבני ישראל ישוחררו ואולי אפילו יצאו למלחמה נגדו.