Uned Brosesu Ganolog (CPU)

Nodau Adoluygu am Unedau Brosesu Ganolog

Mae'r uned brosesu ganolog neu brosesydd yn ymennydd y cyfrifiadur, lle mae'r mwyafrif o gyfrifiadau yn cymryd lle. Mae yn yr elfen fwyaf pwysig yn system cyfrifiadur. A'r peiriannau mawr, mae'n angen un neu mwy bwrdd cylched argraffedig ond a'r cyfrifiadau personol a gosfeydd gweithio bach mae'n cael ei rhoi a'r sglodyn sengl wedi ei galw yn microbrosesydd gan ei fod mor fach. Mae'r microbrosesydd wedi'i wneud o gylchedau rhesymeg, sydd wedi'u hysgyrthu ar ddarn o silicon. Mae'r cylchedau wedi'ugwneud o filiynau o dransistorau. Mae prosesyddion llai yn rhedeg yn gyflymach. Defnyddir hwy mewn cyfarpar electronig arall hefyd megis camerau, peiriannau golchi a recordwyr fideo. Mae'r uned brosesu ganolog yn gydran fewnol o'r cyfrifiadur.Pryd Cafodd yr Uned Brosesau Ganolog ei Dyfeisio?

Cafodd y sglodyn sengl uned brosesu ganolog, yr Intel 4004, ei dyfeisio yn Tachwedd 1971.