השפעת קרינת UV על הצטברות P53

השפעת קרם הגנה על הצטברות P53 בתאים שנחשפו לקרינה U.V.

תקציר דוח המחקר :

P53 הוא חלבון מדכא סרטן המקדם אפופטוזה או מוות תאי בתגובה לנזקי דנ”א .

החלבון הוא גורם שעתוק הפועל על ידי ויסות פעולתם של גנים אחרים הקשורים למחזור התא לפיכך כאשר החלבון או הגן המקודד אותו לא בא לידי ביטוי הוא עלול לגרום להתפתחות גידולים באופן נורמלי נמצא p53 בציטופלזמה במצב בלתי פעיל שם כמותו מעוכבת על ידי חלבון Mdm2 אך בעקבות עקה שנגרמת מקרינה מייננת או חומר מסרטן

עולה כמותו של החלבון p53 הוא נכנס לגרעין התא שם הוא פועל ומפסיק את שכפול הדנ"א

ברוב התאים הסרטניים כלומר במצב לא תקין מנוטרלת פעילותו של החלבון p53 והדנ"א הפגום משוכפל אף על פי שפעמים רבות נמצא החלבון בכמות גדולה הוא לרוב מוטנטי. במחקר זה בדקנו השפעת קרינת uv על הצטברות p53 בתאים (פיברובלסטיים).

שאלת המחקר: כיצד תשפיע קרינת uv על ריכוז p53 בתאים פיברובלסטיים מריאת אדם?

משתנים :


משתנה בלתי תלוי : קרינת U.V. קרם הגנה 15(SPF)

משתנה תלוי : ריכוז53P שהצטברה בתאים פיברובלסטיים מריאת אדם .

בקרה : ריכוז53P שהצטברה בתאים פיברובלסטיים מריאת אדם שלא נחשפו לעקה

השערת המחקר:

חשיפת התאים לקרינת U.V. תגרום לעלייה של ריכוז p53 בתאים פיברובלסטיים .

מהלך עבודה :

לקחנו את התאים וחשפנו אותם לקרינת uv למשך דקה(אחת הצלחות הייתה מכוסה בקרם הגנה) לאחר מכן הכנסנו לאינקובטור למשך 20 שעות בתום השהייה באינקובטור הוצאנו את הצלחות ושאבנו את מדיום הגידול שסיפק להם סביבת מחיה לאחר מכן ביצענו שטיפה של הצלחות בעזרת pbs והוספנו את האנזים טריפסין שתפקידו לנתק את הקשרים החלבוניים בין התאים ובין התאים לצלחות כדי שהם יימצאו בתרחיף סירכזנו את התאים והוספנו בופר פיצוץ בנוסף לכך עשינו טיפול שמשנה את הטמפרטורה שגם גורם לפיצוץ של התאים בסיום שלב זה חילקנו את התערובות ל2 קבוצות קבוצה של מבחנות המכילות 50 מיקרו ליטרים של התערובת ששימשה לתספיג מערבי וקבוצה של מבחנות של 15 מיקרו ליטרים שהשארנו בצד. את קבוצת המבחנות הראשונה שהכילה את תערובת החלבונים שנחשפו לקרינה הרצנו בג'ל עם מרקרים

לאחר ההרצה העברנו את החלבונים לממברנה שקושרת את החלבונים לפני הוספת הנוגדן השארנו את הממברנה בחלב כדי שחלבוני החלב ימלאו את המקומות הריקים . הוספנו את הנוגדן הראשוני שנקשר לחלבון p53 ולאחר מכן ביצענו שטיפה להסיר את הנוגדנים שלא נקשרו ואז הוספנו נוגדן שניוני קשור לאנזים שיקבל את צבע הסובסטרט ואז נקבל צבע שיצבע את המקום בו נמצא החלבון הקשור.


תוצאות הניסוי :

הצלחת ללא קרם ההגנה שנחשפה לדקת קרינה , הראתה לנו את העלייה הגדולה ביותר של P53 .

הצלחת שנחשפה לזמן קצר יותר , העלתה פחות את P53 .

אך הצלחת עם קרם ההגנה אשר נחשפה לדקת קרינה הראתה לנו את העלייה הכי קטנה של כמות P53 .

Big image