מנחם בגין

6

Big image
Big image

"לא עוד מלחמה, לא עוד שפיכות דמים, לא עוד התקפות" ב־26 במרץ 1979