ביקור בחווה החקלאית

עבודה בצוות

חוויה בחווה החקלאית

החווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה הנה בית ספר השייך למשרד החינוך ולעיריית אשדוד.

הנחת היסוד היא שבאמצעות אוסף של התנסויות מהנות, חווייתיות ומשמעותיות הילדים יפתחו אהבה ואמפטיה כלפי הטבע והסביבה, ועם זאת אחריות ורצון לשמור על הסביבה ולטפח אותה.


תלמידים משתפים חוויות