בייביסטר!!!

עלמא ותמרי

נערות בנות 13, מעוניינות לשמור על ילדכם בימי שישי, שבת וחופשות. נשמח לשמור על ילדים מגיל 3-9. אנו נערות אחראיות, מסורות ומתחברות לילדים!

לפרטים:

תמרי- 050349578

עלמא- 0544462789