לאחר חיפושים רבים - המלכה החדשה !

לאחר הרבה מועמדות ובחינות לתואר המלכה , נמצאה המתאימה ביותר!

ובכן , לאחר חיפושים רבים מצא המלך אחשורוש נערה בתולה מספיק ראויה לתואר הנכבד, המלכה .

שמה של ברת המזל הוא אסתר. אסתר נבדלה מכל שאר המועמדות בשל יופייה הייחודי וצניעותה לעומת, שאר המועמדות. יש שמועות שהנערה הצעירה אסתר נכנסה למבחן הגדול בצניעות רבה - בלי הרבה בושם, תכשיטים , וכל מיני תוספות אחרות .

Big image