פתרונות אלטרנטיביים לבעיית החינוך

הבעיה העיקרית בחינוך בישראל

הבעיה החלה כבר בתחילת גל העלייה הראשון בו התגלו פערים עצומים בין העולים מהמדינות השונות. בהתחלה הפערים היו בעיקר סביב השפה השונה של כולם אבל גם לאחר שהפערים האלה נמחקו הבעיה עדיין קיימת. עדיין ישנם פערים בין התלמידים למרות המאמצים הרבים שניסה משרד החינוך לגשר על הבעיה היא עדיין קיימת. אולי אחת הסיבות לכך היא שמשרד החינוך לא הצליח לעלות על הבעיה שגורמת לפערים ומימלא היא עדיין קיימת.

לסיכום:

מהדברים שהצגנו למעלה ניתן לראות שלא צריך בהכרח כיתות לימוד מסודרות כמו בשיטה הישנה אלא המורה צריך להיות יצירתי ומפתיע כדי למשוך את התלמידים אחריו.