מכתבי רשמי למנהל

הדרכת כיתה ב' בספריה

כתיבת טיעון

  1. 12\11\14

לכבוד מר בילו בן יצחק

מנהל בית הספר

שלום רב

בבית ספרכם העלו תלמידי כיתות ה' הצעה שּבִמקום שיעור עברית הם ידריכו את תלמידי כיתות ב' בספרייה פעם בשבוע.

אני חושבת שזה רעיון בכלל לא רע כי זה יעזור להם והיה להם יותר כיף כי אנחנו נהיה כמו מורים קטנים שלהם

וכך הם ירגשו יותר טוב בנוסף לכך אנחנו נעזור להם במקשה