עבודת חקר תופעת הפירסינגים

האם בני הנוער מודעים מספיק לתופעת הפירסינג?

פתיח העבודה

עבודת החקר שלי היא על תופעת הפירסינגים. בחרתי בנושא זה בגלל שבני הנוער כיום לא מספיק מודעים לסכנות ולבעיות שהפירסינג יכול לגרום לנו.