סופגניה

דבורה קלייבן

סופגניה

סופגניה אוכלים בחנוכה


למה סופגניה אוכלים בחנוכה?

סופגניה אוכלים בחנוכה לזכר שלא היה שמן כדי להדליק את המנורה אנו רוצים להזכיר את נס פך השמן.

אנדרדוס - אחת בלילה (שיר מזמור לחנוכה)