Pravno savetovanje za mame Beograda

SVAKOG ČETVRTKA BESPLATNO PRAVNO SAVETOVALIŠTE ZA MAME

Centar za mame je neprofitna organizacija koja osnažuje mame kroz edukaciju, umrežavanje i zaštitu radnih prava.


U saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union, pozivamo mame na besplatno pravno savetovanje iz radnog prava koje počinje u četvrtak 1.11.2012.


Pravno savetovanje će se odvijati svakog četvrtka od 17:00 do 18:30 u prostorijama fakulteta (I sprat), ulica Goce Delčeva 36, na Novom Beogradu. Zakazivanje se vrši unapred preko e mail adrese centarzamame@gmail.com


Pravna klinika fakulteta pruža besplatnu pravnu pomoć građanima i građankama u slučajevima vezanim za diskriminaciju pri zapošljavanju i na radu, zlostavljanje na radu i ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa.