מה הם קווי 67

מה היה בשנת 1967

קווי 67 מהם?

מפת הגבולות בעקבות מלחמת ששת הימים בשנת 1967: במלחמה התרחב מאוד שטחה של מדינת ישראל, ונוספו לה השטחים - רמת הגולן, אזורי יהודה ושומרון, חבל עזה וחצי-האי סיני; ובאשר לירושלים - שני חלקי העיר אוחדו תחת שלטון ישראל.

מה הבעיה כיום?

הבעיה כיום היא שמדינות ערב לא מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל בגלל הדרישה לחזור לקווי 67 ובעצם לאפשר לעם הפלסטיני להקים מדינה עצמאית בשטחים האילו.

מדינה ישראל חוששת למסור את השטחים לידי הרשות הפלסטינית כי ראינו מה קרה בעזה שעלה השלטון.

בעד - נגד

אני נגד זה שנחזיר למדינות ערב את השטחים: רמת הגולן, אזורי יהודה ושומרון , חבל עזה .

מפני ש......

1) אם ניתן את שטחים אלו, התושבים שגרים בישובים אילו יצטרכו להתפנות משם לעבור לערים אחרות וזה יצור עומס בערים אילו ומאוד צפוף.

2) ואם ניתן להם את השטחים האילו התושבים שגרים שם לא יעבדו שם וכל החקלאות וכל הרפתות וכל זה יפחת ולא יהיה לנו הרבה חקלאות וירקות ופרות.

3)ואם אנו נחזיר להם את רמת הגולן הם יפגעו ויזרקו על ישראל כל מיני חומרי נפץ לדוגמה: רקטות טילים.....

4)וגם אם לא נחזיר להם העולם יחשוב עלינו אותו דבר כמו עכשיו ויש עוד דרכים שבהם העולם יאהב אותנו נגיד לפרסם דברים פרסומות שאנו ממציאים........

תמונות

פתרון.....

אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לעשות דברים אחרים לדוגמה: מסחר אפשר להביא להם דברים מהחקלאות שאנו מגדלים או להביא להם כל מיני מוצרי חלב.....