Geert Wilders

Tegenargumenten

Tegenargumenten


  1. Geen uitbreiding
  2. Hij scheert ipv zijn haar alle vreemdelingen over een kant.
  3. Eurabië of Europa
  4. Stop de miljardenstroom

Toelichting

1. Geen uitbreiding: Hij vindt Europa groot genoeg. Meer landen betekend meer geld naar Europa en minder geld voor Nederland. Wij vinden dat het goed is om Europa uit te breiden, het lijkt ons goed voor de samenwerking tussen de landen en het is makkelijker om te reizen en handelen.


2. Hij scheert ipv zijn haar alle vreemdelingen over een kant: Hij is te bevooroordeeld over mensen uit andere landen met andere cultuur. Hij bekijkt de mensen niet als individu maar als een groep.


3. Eurabië of Europa: Volgens hem is de massa-immigratie en de islamisering rampzalig voor Europa en Nederland. Dit moet worden gestopt daarom wil hij zelf uitmaken wie er wordt toegelaten. Er is genoeg islam in Nederland. Wij vinden juist dat iedereen welkom moet zijn in Nederland en dat we niet onderscheid mogen maken wat betreft geloof/cultuur.


4. Stop de miljardenstroom: Nederland is de grootste nettobetaler. Zij willen het geld terug om het te gebruiken in Nederland en niet voor andere landen, voor bijvoorbeeld, goede wegen of boeren in Polen en Frankrijk. Nederland heeft het zeker nodig in deze economische crisis. Wij vinden dat we andere landen moeten steunen zij zouden dat ook bij ons doen als dat nodig is.

gemaakt door: Elisa, Jurrina, Boudina, Annelies, Janneke & Andrea