Technik Elektronik

Kwalifikacje:

  • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Realizowane działy:

Elektronika, systemy i sieci komputerowe
(elektronika ogólna, urządzenia systemów i sieci komputerowych, informatyzacja w wojsku, medycynie i przemyśle, multimedia, urządzenia audio i video).

automatyka i mechatronika (automatyzacja produkcji, elektronika w pojazdach samochodowych i szynowych, odnawialne źródła energii).

(rozszerzona matematyka, język angielski)