שיעור ערבית מגיש: עידו גבע ח3

עבודת בונוס מוגש: לרינת זאדה

מצוות עמודי האיסלאם שבחרתי היא: התפילה (הצלאה).


 • ה"צלאה" (صلاة – תפילה; הגייה: סלאה) היא המצווה להתפלל חמש פעמים ביום בזמנים קבועים. מוסלמים לא חייבים להתפלל במסגד מדי יום ביומו, אך ביום שישי בצהריים ובחגים חשובים חובה להתפלל במסגד.
 • התפילה אמנם מוזכרת בקוראן אך לא כמצוות יסוד (כמו יתר המצוות). עם זאת, המצווה נחשבת לעליונה במעלה וכמצווה יסודית אשר על כל מוסלמי וכל מתאסלם לקבל על עצמו.
 • כל תפילה מבוצעת עם הפנים כלפי הכעבה אשר במכה.
 • מטרת התפילה היא הריכוז באללה, והיא קיבלה את התדמית של מקום שבו מתבצעת תקשורת ישירה מול אללה אשר בה מבטאים סגידה והכרת תודה.
 • לפי הקוראן אחד היתרונות של התפילה הוא: "התפילה מרסנת ממעשים רעים ומלאי בושה".
 • אמנם התפילה היא חובה, אך יש גמישות בפרטים הקטנים למקרים מיוחדים.
 • כך, למשל, במקרה של חולי או מחסור במקום מתפלל יכול לבצע צלאה בישיבה או אפילו בשכיבה; ובמקרה של נדודים ניתן לקצר את זמני התפילה.
 • הצלאה חייבת להתבצע בשפה הערבית למיטב יכולתו של המתפלל, ואם המתפלל אינו דובר ערבית הוא מורשה לבצע את התפילה בשפת האם שלו.
 • על מילות התפילה להיאמר מהלב ובעל פה. למתחילים מותר להשתמש בעזרי קריאה. על מקום התפילה, גוף המתפלל ובגדיו להיות נקיים.
 • חמשת זמני תפילות האיסלאם הם:
 • 1. ט'הר (צהריים, 4 רכעות): מהרגע בו השמש באמצע השמים ומתחילה תנועתה מערבה ועד הרגע בו העצם וצילו שווים באורכם.
 • 2. עצר (מנחה, 4 רכעות): מתום תפילת אלט'הר,כלומר, ברגע שהעצם והצל שווים באורכם ועד שאורך הצל הוא כפליים מאורך העצם.
 • 3. מע'רב (ערב, 3 רכעות): מעת שקיעת השמש ועד מועד סוף היום (רגע קצר מאוד)
 • 4. עשאא' (לילה, 4 רכעות): מחשיכה מוחלטת ועד תום אשמורת ראשונה של הלילה.
 • 5. פג'ר (השחר, 2 רכעות): מעלות השחר ולא יאוחר מזריחת השמש.
 • כל תפילה מורכבת מ"רכעות". הפעולות החשובות ברכעה הן אמירת סורת אל-פאתחה בעמידה, לאחריה סגידה, ואז שתי כריעות עם נגיעת המצח ברצפה. בסוף הכריעה הראשונה חוזרים למצב של ישיבה, ולאחר השנייה נעמדים ומתחילים את הרכעה החדשה.
 • כאשר מסיימים עם רכעות התפילה, מברכים ברכות חובה: ה"תשהד" (תשהוד) ברכה על שלום הנביא, עלינו, אוהבינו, אמירת השהאדה וברכות לאללה. נאמר כי לתשהד קדושה מיוחדת, כי הנביא לימד אותה כמו הוא קורא סורה מן הקוראן.

 • ההשוואה בין מצוות התפילה ביהדות לבין מצוות התפילה באיסלאם:

  היהדות מחייבת את הגבר להתפלל שלוש תפילות יומיות - תפילת שחרית, האורכת כ-40 דקות; תפילת מנחה, האורכת כ-10 דקות ותפילה ערבית, שאורכה כ- 20 דקות. תפילת שחרית נאמרת בשעות הבוקר.

 • היהודים יכולים להתפלל כל הזמן וכל מקום והם מתפללים עם ספרי תנ''ך.

 • המוסלמים מתפללים חמש פעמים ביום, התפילה נעשית לכיוון העיר מכה, ביום שישי התפילה נעשית במסגד.

  התפילה נעשית במקום טהור ונקי.
 • ביום שישי הם מתפללים במסגד, התפילה כוללת את העדות של הפרק הראשון של הקוראן.

The Power Of Prayer - Muslims praying on the 27th night of Ramadaan