Sudan

Conflict in Darfur (Westen van Sudan) van 1983 tot heden.

Darfur

Sinds 2003 is er in Darfur, Sudan een gewapend conflict gaande. Dit conflict heeft al duizenden levens gëeist en miljoenen mensen zijn gevlucht naar het buurland Tsjaad. In mei 2006 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en de meeste rebellengroepen, alleen in de praktijk is dit vredesakkoord nooit doorgevoerd, het geweld tegen de bevolking gaat nog steeds door.
USA FOR AFRICA - We Are The World

The Lost boys of Sudan

'The Lost boys of Sudan' is een naam gegeven aan de groepen van meer dan 20.000 jongens die tijdens de burgeroorlog van 1983 tot 2005 moesten vluchten en/of wees waren geworden. De naam 'Lost boys' werd bedacht door de hulpverleners in de vluchtelingenkampen in Afrika. De naam werd nieuw leven ingeblazen toen de kinderen vluchtte voordat er weer een oorlog uitbrak (2011-2013)