10 המכות- עבודת הגשה

מגישות: שיר בכר ועדי זלכה

חלק א- ההגדה של פסח וטקסט מקראי

2 ציטוטים דומים מההגדה והטקסט- שמות א-ד

ציטוט מהתנך -"ויעבדו מצרים את-בני ישראל בפרך"

ציטוט מההגדה-"עבדים היינו לפרעה במצרים"

הסבר במילים שלנו: שבני ישראל הייו עבדים לפרעה במצריים

ציטוט מהתנך -"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה"

ציטוט מההגדה -"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה"

הסבר במילים שלנו : כאשר המלך שלהם מת בני ישראל עצרו את עבודתם ויזעקו ל-ה שיציל אותם בן עבודת הפרך .

חלק ב- טקס משפחתי

טקס במשפחת בכר-במשפחתנו שופכים יין ותוך כדי מקראים את עשר המכות

טקס במשפחת זלכה - גם במשפחתנו שופכים יין ותוך כדי מקראים את עשר המכות

חלק ג- 10 המכות

ניתוח 2 מכות:

סדר המכות : דם ,צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין ,ברד ,ארבה ,חושך ומכת בכורות .

בחרנו ב-מכת צפרדעים וחושך :

מכת צפרדעים - מופיע בספר שמות פרק ח פסוק א-ב

משה אמר לאהרון נטה את ידך במטה על כול הנהרות והאגמים ויהיו צפרדעים שיכסו את כול מצרים

המכה נעשתה על ידי אהרון כי היאור הציל את משה , הנזק הוא הצפרדעים עלו מן היאור ואגם ונהרות וכיסו את כול השטח והיבשה , הצפרדעים עלו על המיטה של פרעה ותיפסו על גופו

הייתה התרעה על מכה זאת

זו המכה ה-2 מתוך עשר המכות

מכת חושך-פרק י פסוקים : כא -כג

המכה נמשכת שלושה ימים

משה נטע את ידו לשמיים וניהיה חושך על ארץ מצרים

לא ראה איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו לא יכלו ללכת ממקום למקום החושך היה קשה שאפילו יכלו למשש אותו .

הייתה התרעה על המכה , רק לבני ישראל היה אור .

פרעה השתכנעה זמנית לשלוח את בני ישראל ללא הצאן והבקר

זו המכה ה-9 מתוך עשר המכות.

Big image

חלק ד חלק יצירתי- kahoot