KDV Hesaplama Merkezi

KDV Hesaplama Merkezi
KDV hesaplama bir mal ya da hizmet için alınacak Katma Değer Vergisi’nin hesaplanması işlemidir. Katma Değer Vergisi üretim tüketim zincirinin her halkasında karşılaşılan bir vergi türüdür. Mal ve hizmetin satışından alınan KDV, malın değerini artıran bir vergidir. Genel bir satış vergisi olan KDV malın satış değerinin yükselmesine neden olan bir vergi türüdür. 1 Ocak 1985 yılından beri Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. KDV hesaplama aracını kullanarak satın alınan malın ya da hizmetin KDV’sinin ne kadar tuttuğunu, bir mal ya da hizmetin KDV eklenerek ne kadar olacağını öğrenmek mümkün olmaktadır. Katma Değer Vergisi’ne tabi olan işlemler üç ana başlıkta toplanır. Ticari, sinai, zirai, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal teslimi ve hizmetler KDV uygulamasına tabidir. Ancak bu işleri sürekli yapanlar için Katma Değer Vergisi söz konusudur. Hesaplama aracı ile satın alınan malın vergili bedelini öğrenebilirsiniz. Her türlü mal ve hizmet ithalatı da KDV dahilindedir. Bunun dışında kalan ve vergi kapsamı içinde olması gerektiği düşünülen her türlü mal ve hizmet de vergi kapsamına alınmıştır. KDV Hesaplama Merkezi aldığınız mal ya da hizmete ait KDV oranını bulmanız ve bilgi almanız için hesaplama hizmeti vermektedir. Hesaplama aracını kullanarak ne kadar KDV ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.


Hesaplama Merkezi’ne başvurarak MTV hesaplama hizmeti de alabilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki kez ödenen bir vergidir. İlk ayda ve altıncı ayda ödenen MTV aracın modeline ve sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre motorlu kara taşıtları ile özel mülk olan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt edilmiş uçak ve helikopterler, liman ve belediye siciline kayıtlı motorlu deniz taşıtları MTV ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıt Vergisi’ne tabi olan mükellefler ödemeleri gereken vergi tutarını hesaplamak için MTV hesaplama aracını kullanabilirler. Hesaplama yapmak için araç tipinizi, aracınızın yaşını ve motor silindir hacmini girmeniz gerekir. Girdiğiniz bilgiler dahilinde ne kadar vergi ödemeniz gerektiği hesaplanır ve ekranınızda bilginize sunulur. Böylece zaman kaybetmeden ya da herhangi bir yere başvurmadan hesaplama yapma şansını yakalamış olursunuz.