Sotsiaalse tarkvara ülesanne

Aines e-õpe ja õpiobjektid

Mis on sotsiaalne tarkvara?

Sotsiaalne tarkvara on veebipõhine tarkvara, mis võimaldab inimestevahelist e-suhtlust eesmärgiga ideede, informatsiooni või mingi materjali jagamine ja koostöös toimuv elektrooniliste materjalide loomine.

Mina ja virtuaalmaailm

Ülesanne

  1. Moodustage 5-liikmelised rühmad ja koonduge 1-2 arvuti taha.
  2. Õppejõud jagab teile töölehed ning loosib rühma numbri.
  3. Tutvuge vajadusel enda rühma sotsiaalse tarkvara vahenditega ja leidke rühmas iga vahendite liigi jaoks võimalikult palju erinevaid viise, kuidas seda hariduslikul eesmärgil kasutada.
  4. Koostage reklaamleht õpetajatele Smore programmiga (üks rühmast peab vajadusel looma konto), kus toote välja enda rühma sotsiaalse tarkvara liikide kasutusvõimalused hariduses.
  5. Aega reklaamlehe koostamiseks 45 minutit.
  6. Valminud reklaamleht esitage moodle foorumisse Sotsiaalne tarkvara ja olge valmis 5 minuti jooksul tutvustama oma reklaamlehte teistele rühmadele.