Aelodau Robotig

Gwybodaeth a hanes y prosthetig.

Cefndir yr aelodau prosthetig a robotig.

Mae pawb wedi clywed am y coes pren a oedd yn boblogaeth gyda'r mor-ladron, ond o'r darn yma o bren canrifoedd ymlaen, daeth y coesau a freichiau robotig. Mae aelodau prosthetig wedi bod mewn defnydd ers yr amserau hynafol ac mae nhw'n datblygu pob dydd yn y byd gwyddoniaeth a technoleg. Trwy'r flynyddoedd mae breichiau, dwylo a choesau prosthetig wedi datblygu gyda help technoleg rhyfeddar newydd sydd ganddo ni heddiw. Gwnaeth arfogwyr o'r canol oesau datblygu'r aelodau prosthetig soffistigedig gyntaf a oedd wedi neud allan o haearn cryf drwm ac anhyblyg. Doedden nhw ddim yn helpu'r trechwr llawer a redden nhw gallu bod yn niwsans! Roedd dwylo prosthetig o'r 1500'au yn dyluniadau cymleth ac yn edrych yn debyg iawn I ddwylo go iawn ond yn anffodus, gyd oedden nhw gallu neud oedd edrych yn dda. Ym 1844 cafodd y fraich 'robotig' gyntaf ei ddatblygu gan ddyn o'r enw Van Peterson, o Berlin. Dyma beth sydd yn arwain ni at y stori yma...

Dyma video am fraich robotig fel un Scheuerman.