Komansman Vwayaj la

Pati II

Prezentasyon Sa:

"Bay yon timoun yon entèvansyon, epi yo pral aprann pou yon jou."


"Bay yon fanmi Sèvis Entèvansyon Bonè, epi timoun nan ap aprann pandan tout lavi yo."


Entèvansyon Bonè se yon etap kle nan ede timoun ki te idantifye kòm gen reta nan devlopman yo reyisi. Men, kisa k ap pase apre 3yèm anivèsè nesans la epi pitit ou a pase nan premye etap yo nan sistèm lekòl la?


Nan prezantasyon sa a, nou pral ale sou etap pa etap sa pou w atann lè pitit ou a ap fè tranzisyon soti nan premye etap ak yon IFSP ak nan sistèm lekòl la ak premye IEP yo si li kalifye.

Komansman Vwayaj la II

Thursday, July 28th, 4pm

This is an online event.

Jeanne Petit, Parent Training Coordinator

Jeanne Petit se Antrene pou paran nou an, li pral prezante atelye ak pwogram nou yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne se tou yon antrenè paran ki pale kreyol sitou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik la, enklizyon ak viv endepandaman, ak plis ankò ... Eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl pou chèche solisyon ede li vin yon paran ki enplike, inovatè, ki cheche resous ansanm ak manm nan kominote li.

Resous anba prezantasyon sa

FND Resources

Parent Education Network

Collectively the PEN Team has over 60 years of experience with all aspects of disability from medical diagnosis, early intervention to school eligibility - IDEA/IEP, inclusion in school & community setting, navigating Transition and Post Secondary options to living independently, and much much more … our goal is to share our experience, strength and hope through informal storytelling of raising our children with a wide range of disabilities & family dynamics.


PEN serves 12 counties from Southeast FL into parts of Central FL, Please call 800-825-5736 if you would like to talk to a Parent trainer.