גמ"חים

התנדבות

למה זה טוב לעשות גמ"חים?

אני חושבת שלעשות גמ"חים זה מצווה מאוד גדולה. זה עושה מאוד טוב ללב, וזה הכי כיף למי שמקבל את זה.

למשל: אנשים שתורמים אוכל לחיילים. ולפי דעתי החיילים מרגישים שטוב להם בלב.

וגם לתת: צדקה, לתרום.

וגם: ביקור חולים, עזרה פיזית.