מידותיו של אלוהים

מידות של דין ומידות של רחמים

אל רחום וחנון

ה' נוהג לפנים משורת הדין - מרחם וחונן את מי שחייב בדין, למרות שאינם ראויים לכך (כמו חנינה בעידן המודרני). כלומר מדובר על ויתור על העונש המגיע לאדם החוטא.

המשך:

סיבת המידה החמורה הזאת היא שכל אדם משפעי במסגרת משפחתו באופן מכריע - מרצון, ואף שלא מרצון - לטוב ולרע על בני ביתו. הצעיר הגדל במשפחתו סופגאת ערכיה הדתיים, המוסריים והחינוכיים, בעיקר מראשי המשפחה, בין לחיוב ובין לשלילה. לכן רבה אחריות האדם על הדורות שיבואו אחריו, ושאותם הוא עשוי לראות בחייו.