עלון ההדרכה של מחוז חיפה

סיון תשע"ה, יוני 2015 משרד החינוך

דבר מנהלת המחוז - גב' רחל מתוקי

מדריכות ומדריכים יקרים,

בהתבוננות על עבודתכם במהלך השנה החולפת, תשע"ה, אני מלאת הערכה והוקרה על עבודתכם המסורה והמקצועית בהדרכה על שלל משימותיכם. המדריכים מהווים ציר מרכזי בעשייה החינוכית ומוקד לשותפויות שתכליתן השבחת תהליכי הוראה למידה והערכה, של המורה בכיתה, ושל בית הספר כארגון. השנה הצטרפו למערך ההדרכה עשרות מדריכים להטמעת הלמידה המשמעותית בחינוך העל-יסודי ותרומתם לעשייה ניכרת בשטח, לצד הפעלת מודל ההדרכה בחינוך היסודי, ומיקוד ביעדי המשרד בחטיבות הביניים. כלל המדריכים במחוז מקפידים על תהליך פיתוח מקצועי של מיומנויות ההדרכה כדיסציפלינה להשבחת תהליכי ההדרכה, הן במסגרת מניפות הדרכה מצומצמות והן במסגרות של כלל המחוז.

אתם, מדריכי המניפ"ה המחוזיים, מובילים את תהליכי ההדרכה באופן מקצועי, שותפים פעילים בוועדות ההיגוי של היעדים לבניית תוכניות העבודה במחוז, כמו גם שותפים ומעורבים במגוון פעולות של המחוז.

אני מלאת הערכה על השותפות שלכם במשימות המחוזיות, ועל תחושת השליחות המלווה את עבודתכם.

בברכת המשך הצלחה,

רחל מתוקי.

דבר המפקחת על הפיתוח המקצועי וההדרכה – גב' יעל סלומון

מדריכים ומדריכות יקרים,

עולמנו מתפתח ומשתנה במהירות, והעולם שיחכה לבוגרים הלומדים כעת במערכת ידרוש מהם יכולות וכישורים חדשים ומגוונים, כך שיוכלו להגשים את המשאלות והשאיפות שלהם, ולהיות בוגרים תורמים ומשמעותיים לחברה. השינויים המתרחשים בעולם, מחייבים שינוי בתהליך הלמידה. על הלמידה להיות מכוונת למתן מענה ללומד, למלמד, ולחברה בה הם פועלים. פני הלמידה וההוראה צריכים להיות מכוונים קדימה אל עתידם של הלומדים בחברה בה יחיו.

מתוך ההבנה כי אנו עוסקים בחשיבה לעתיד, אין חולק כי הפיתוח המקצועי של מורה החושב על בוגר המערכת, ומבין כי צריך להתאים את תהליכי הוראה-למידה-הערכה לבוגר זה – מחייב תהליכי הדרכה המכוונים לכך.

אז מהי הדרכה מיטבית? לאן פניה? מה מטרותיה? מיהם שותפי התהליך?

שיח ההדרכה מהווה מסגרת לבירור ולגיבוש תפיסות עולם חינוכיות, המוצאות ביטוין בבחירותינו היומיומיות, ובפרקטיקות ההוראה אותן אנו בוחרים ליישם. הדרכה שמכוונת אל העתיד דורשת מנהיגות וחזון. עלינו לבחון מחדש את החזון שלנו בהדרכה ואת התאמתו לתוצאות הרצויות.

במקביל, על המדריך לעזור למורה להגדיר מחדש את החזון שלו, ולפתח את מנהיגותו. מנהיגות אשר תאפשר לו להוביל את תלמידיו רחוק ככל הניתן. אמונה אינה רק הרגע בו אנו מאמינים שנצליח, אלא, היא הכוח שמניע את עשייתנו והצלחתנו. בירור אמונות וזיהוי המאיצים והחסמים אצל המודרך והמדריך, הם חלק חשוב משיח ההדרכה.

גם כשאנו יוצאים לדרך, לפיתוח מיומנויות הוראה חדשניות ופורצות דרך, על סמך המטרות והיעדים שהגדרנו, שיח ההדרכה חייב להמשיך ללוות אותנו בשאלות שמסייעות לעצב את הדרכים המתחדשות בהן נלך. לצורך שיח הדרכה מסוג זה, שיש בו עיצוב מנהיגות, בירור תפיסות עולם ואמונות, שאילת שאלות והתחדשות מתמדת – מה נדרש מהמדריך?

נדרשות מהמדריך מיומנויות רבות הנוגעות חלקן להיבטים של תקשורת בינאישית וחלקן לפרופסיה ולפרקטיקות ההדרכה עצמן. בין היתר ניתן למנות את המיומנויות של הקשבה, שאילת שאלות, מתן מרחב להעלות קשיים, שיתוף בדילמות, חשיבת יצירתית ומעוררת השראה והעשרת ארגז הכלים והמיומנויות. מיומנויות אלו יש לפתח באופן מתמיד, כחלק משייכות לארגון לומד ומתפתח.

אני מבקשת להודות לכם על שנה פורייה בהדרכה ומאחלת המשך למידה, התפתחות וצמיחה.

בידידות, יעל.

דבר רכזת ההדרכה – ד"ר חגית פולק

בשנים האחרונות שמנו לעצמנו במוקד הפיתוח המקצועי של המדריכים במחוז, את שיח ההדרכה על ייחודו והיבטיו המגוונים. בשיח ההדרכה עלינו להשתמש במיומנויות של שאילת שאלות, חשיבה יצירתית, הקשבה, התמודדות עם התנגדויות גלויות וסמויות ועוד. במיומנויות אלו אנו עוסקים בתהליכי הפיתוח המקצועי של המדריכים, כמו גם במרחב שבין למידה משמעותית להדרכה משמעותית. בשיח ההדרכה אנו עוסקים רבות בחיפוש הדרך, במציאת הדרך ובשאלות על הדרך.

להמשך קריאה....

עם הפנים לקיץ - כישורי הדרכה – מסגרות לימוד לפיתוח מקצועי.

כמידי קיץ, גם השנה נקיים שלוש מסגרות פיתוח מקצועי למדריכים, בהן נעסוק בשיח הדרכה ובמיומנויות הדרכה. הלימודים מתקיימים בארבעה ימים מרוכזים ארוכים במהלך השבועיים הראשונים של חודש יולי.

כלל מדריכי מחוז חיפה

במחוז חיפה 520 מדריכים העוסקים בהדרכת עובדי הוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים, בכל המגזרים. מדריכי המחוז משויכים למניפות הדרכה על פי תחומים ואגפים, ועוסקים בפיתוח המקצועי שלהם כמדריכים הן במסגרת מניפות אלו, והן במסגרת לשכת הדרכה מחוזית:

כנס מדריכים שנתי הכולל הרצאה וסדנאות בהנחיית המדריכים המחוזיים, מתקיים מידי שנה לכלל המדריכים. בתשע"ה הכנס עסק בחשיבה יצירתית בשיח ההדרכה.

בחופשת הקיץ אנו מקיימים מידי שנה שלוש מסגרות פיתוח מקצועי למדריכים בהן אנו עוסקים בשיח הדרכתי ובפיתוח ורכישת מיומנויות הדרכה

במסגרת זו, בחרנו להביא לכם שני סיפורים של מדריכים במחוז.

יהודית סיני – מדריכה מטעם הפיקוח על הוראת העברית

עומר גורן – מדריך חדש מטעם הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה

המדריכים המחוזיים

המדריך המרכז המחוזי הינו מדריך המנהל תחום או מקצוע במחוז ומוביל מניפת הדרכה. מדריך זה הינו מומחה מחוזי בתחום ומהווה מקור ידע לשותפי התפקיד. תפקידו מורכב וכולל הן את ההיבט הניהולי והן את ההיבט המקצועי.

פורום "מרחב ניהול ידע פדגוגי" (מניפ"ה):

בפורום המניפ"ה 30 מדריכים מחוזיים שעוסקים בפיתוח מקצועי של מדריכים מרכזים ומובילי מניפות הדרכה. המדריכים המחוזיים עוסקים מידי שנה, בפיתוח מקצועי שלהם כמדריכים מובילי ומנהלי מניפות מדריכים, פיתוח כישורי הדרכה ופיתוח תהליכי חשיבה. פיתוח זה נעשה באמצעות למידה לאורך השנה כולה, וכן בימים מרוכזים ארוכים בחופשות.

בתשע"ה מפגשי הפורום עסקו בשיח ההדרכתי, שאילת שאלות בשיח ההדרכתי, הדגמה-תצפית-משוב בהדרכה.

המדריכים המרכזים שותפים מידי שנה בתכנון ובהובלת כנס ההדרכה לכלל מדריכי חיפה, שמטרתו פיתוח מקצועי ויצירת שפה משותפת למדריכים. בכנס ההדרכה "חשיבה יצירתית בהדרכה" המדריכים המחוזיים הנחו סדנאות בהן כלל מדריכי המחוז התנסו בכלים של חשיבה יצירתית סביב סוגיות בהדרכה. ההרצאה המרכזית בכנס "ללבוש את גלימת היצירה" – אייל זוהר, היוותה מבוא תיאורטי לפרקטיקה שיושמה בסדנאות אלו.

יום למידה בגוגל – תל אביב: מדריכי המניפ"ה השתתפו במהלך השנה ביום למידה במרכז גוגל בתל אביב, כחלק מהשיח המקצועי הכורך חדשנות, טכנולוגיה וחינוך.

אנו רואים בשיח עם מגוון שותפים, היבט מפרה שמעמיק את הלמידה שלנו. בתשע"ה המשכנו תהליכי למידה משותפת עם מרכזי הפסג"ה במחוז: בנוגע לשיח ההדרכתי ולממשקים שבין ההדרכה לפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה במרכזי הפסג"ה. שיתוף פעולה נוסף אנו מקיימים עם האקדמיות בעיר, לשיח על הדרכה ומיומנויות הדרכה.

על שאילת השאלות בשיח ההדרכה / חנוך כליל החורש


מיומנות של שאילת שאלות במסגרת שיח-ההדרכה היתה במוקד ההתפתחות המקצועית של מדריכי המניפ"ה בשנה זו. בחנו את האפשרויות ששאילת שאלות מזמנת לשיח ההדרכה, פיתחנו ושכללנו את המיומנות, הן במסגרת הקבוצה, והן בשיח עם האקדמיה ועם מנהלי וסגני מרכזי הפסג"ה במחוז.

למה בכלל לשאול? להמשך קריאה...

כשהמדע פוגש בהדרכה / רבקה לסטר

צוות הדרכה במדע וטכנולוגיה מונה עשרה מדריכים. ארבעה מדריכים לבתי הספר היסודיים ושישה מדריכים לחט"ב. לתפיסתנו יש לקיים רצף הפדגוגי מכיתה א' עד כיתה ט' ולכן אנו מתפקדים כצוות אחד לכל דבר ועניין.

במפגשי ההדרכה תמיד קיים המתח בין הצורך להבניית כלים פדגוגים, לבין הצורך לעסוק בנושאים הקשורים לדיסציפלינה עצמה. זאת מכיוון שמקצוע מדע וטכנולוגיה הוא מקצוע דינמי המתחדש כל העת לאור התפתחות מתמדת של המדע והטכנולוגיה. כל העת נכתבים ומתפתחים יחידות הוראה חדשות ואמצעים טכנולוגים חדשים שחשוב שהמורים יהיו מודעים אליהם ושחומרי הוראה אלו יהיו זמינים עבורם.

להמשך קריאה....

כנס מדריכים מחוזי – מחוז חיפה / אילה גילברט ודינה קוגלמן

ביום ג' כ"ח בשבט, 17.2.15 התקיים בחט"ב אפק, בקרית ביאליק כנס מדריכים מחוזי. הכנס עסק בחשיבה יצירתית בשיח ההדרכה.

משתתפי הכנס האזינו להרצאתו של מר אייל זהר "יצירתיות היא הדרך, הדרכה יצירתית".

בהמשך התקיימו סדנאות וקבוצות שיח בנושא "אשנב לשיח הדרכה אחר" שהונחו ע"י המדריכים המחוזיים.

להמשך קריאה....

מהדרכה משמעותית להוראה משמעותית / אביטל הולדנגרבר

מערך ההדרכה בבתי הספר העל יסודיים במחוז חיפה קיבל השנה תגבור של כ- 70 מדריכים בתחומי הדעת השונים שנכנסו לתפקידם במהלך חודש ספטמבר של שנת הלימודים תשע"ה.

רוב המדריכים חדשים בתחום ההדרכה וניסיונם הרב מצוי בתחום הדעת אותו הם מלמדים מזה שנים. עם כניסתם להדרכה בחרו מדריכים אלה לקחת על עצמם חלק ברפורמה ללמידה משמעותית ולהדריך את עמיתיהם בכלים להערכה חלופית, כחלק מתוכנית ההיבחנות החדשה.

להמשך קריאה....

יום עיון למדריכי המניפ"ה ב"גוגל ישראל" / ענבל גורן ודקלה ירדן

על אף התמורות המשמעותיות שחלו בעולם מאז המאה ה-19 דרכי ההוראה ומערכות החינוך נשארו כמעט כשהיו. ביום העיון נחשפו מדריכי המניפ"ה לחזון החדשנות בלמידה.

עדי לאטשולר, מנהלת תחום חינוך ב"גוגל ישראל" הדגישה שלמידה משמעותית מושגת באמצעות: למידה עצמאית , למידה אינטראקטיבית ולמידה שיתופית. עבודה בצוות ושיתופי פעולה הינם מיומנויות הכרחיות במאה ה-21 ומהוות בסיס לפעולה בשוק העבודה. העבודה בצוות מאפשרת להגיע לתוצאות אליהן לא ניתן להגיע לבד: חקירה משותפת של רעיונות, החלפת רעיונות שיתוף משימות והאצלתן, הערכת עמיתים ותהליכי רפלקציה על התוצר.

לדבריה של אלטשולר מתרחשת הלמידה האינטראקטיבית באמצעות "פעולה" על ועם החומר. האינטראקטיביות מוגברת באמצעות WI-FI , סמארטפונים ומדיה מבוססת מקום. הלמידה האינטראקטיבית מגבירה את המעורבות בתהליך. יש לצרוך שיתופיות/ חכמת ההמונים כתרבות, לא לפחד להיכשל, לא לפחד מעבודה בשקיפות, ולהנגיש את המידע לכל אדם. אלטשולר הדגימה למידה עצמאית באמצעות אקדמית קהאן, קורסרה, ננו תארים, Maker Camp וקורסי Mooc.

יעל דורון דרורי נציגת ערי חינוך הציגה את רעיון החדשנות כמנוע להתפתחות. מבין הרעיונות שהעלתה דיברה על החדשנות כהפיכת המורכב לפשוט והיקר לזול. הציגה את שמונת עמודי התווך לחדשנות של גוגל. דורון דרורי סיכמה ת דבריה במשפט: "חדשנות היא הדרך להתכונן לשינוי ולחולל אותו".

שרון גרינברג, מנהל פיתוח טכנולוגיות האינטרנט של רשת אורט ישראל, הציג את "כלכלת הרעיונות" ופרוייקט "לראות עולם" - פרויקט ייחודי ליצירת קהילה אינטרנטית של מורים, אקדמאים ואנשי שטח המתארחים בכיתת הלימוד למפגשי וידאו קצרים. ואת פרוייקט האמנות של גוגל - Google Art Project .

Art Project - Teaser

ארז לבנה - ביולוג בוגר מכון ויצמן למדע. עסק בעשור האחרון במחקר מדעי באקדמיה ובתעשיית הביוטכנולוגיה בתחומים של הנדסה גנטית, ביואינפורמטיקה, חקר הסרטן, פיתוח תרופות ועוד. ליבנה דיבר על חינוך והוראה בעולם החדש, על החדשנות ועל השינויים המהירים המתרחשים בעולמנו ועל סינגולריות ואיך ממנה ניתן לקדם באופן מקורי ונועז מצוינות ועשייה ערכית בבתי הספר.

ארז ליבנה - כנס אוניברסיטת סינגיולריטי ישראל 2014
עריכה והפקה: דקלה ירדן