CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN

Cho sản phẩm tăm bông màu đen LIFE

Tăm bông thân giấy kháng khuẩn 2 đầu xoắn màu Đen - một phát minh độc đáo của Nhật Bản đã đến Việt Nam. Bạn hãy sáng tác slogan cho sản phẩm này và giành những phần thưởng thú vị từ Ban tổ chức.
Big image
Cuộc thi diễn ra từ 08:00 ngày 22/11/2012 đến 16:00 ngày 17/01/2013 trên 2 kênh:

- Facebook "Tăm bông Life Nhật Bản" tại địa chỉ www.facebook.com/life.cotton.swabs hoặc

- Email: admin@heiwavn.com

NHIỀU PHẦN THƯỞNG THÚ VỊ ĐANG CHỜ BẠN

Thể lệ chi tiết xin vui lòng truy cập website của nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, công ty TNHH Top A tại địa chỉ http://www.topa.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/213.html

Hoặc liên hệ Hot line 0904 81 5505