נאמני מחשב

תלמידים יוצרים עזרי הוראה

יצירה למען הזולת - זו המתת

זו השנה הראשונה שבה נוסדה ברננים קבוצת נאמני מחשב. קבוצה איכותית של תלמידים שבחרו ונבחרו ליצור אמצעי הוראה/למידה לטובת הצוות החינוכי ברננים ולטובת חבריהם בהווה ובעתיד.


דוגמאות לתוצרים:

פגישות הקבוצה התחלקו ל-3 חלקים: א. חלוקת העבודה. לכל תלמיד היתה משימה. חשוב היה לי שכולם ידעו מה חבריהם עושים, כך שיוכלו לעזור זה לזה. ב. ביצוע העבודה; ג. משוב.
מבחינתי, קבוצת נאמני מחשב היתה גולת הכותרת של עבודתי החינוכית פה, ברננים. מספר עקרונות הנחו אותי בהובלת הקבוצה: א. זו קבוצה. קבוצת איכות וחשוב לי שגאוות היחידה תהיה האווירה השורה בה; ב. חברי הקבוצה הם בעלי יכולות גבוהות בתחום יישומי מחשב וככאלה, ראוי שידעו לתרום לזולת. ג. חלק מהלמידה לתרום לזולת, מתבטאת בעזרה זה לזה: הנחיית עמיתים.