הקנוניזציה

תהליך הקדשת ספרי התנ"ך

שאלה ראשונה

התנ"ך הוא קובץ של יצירות שונות, שנתחברו בידי אנשים שונים במשך תקופה של כאלף שנים. על פי המסורת היהודית כל כתבי התנ"ך נכתבו על ידי אנשים שונים בתקופות שונות, עפ"י השראה אלוהית עליונה.ההקדשה הייתה תהליך איטי שנמשך מאות שנים, בתהליך הוכרזו 24 ספרים ומאותו זמן נשמרו הספרים בקפדנות, מבלי שנערך בהם כל שינוי ולאחר מכן הם נחתמו.

שאלה שנייה

פירוש המילה אסופה היא מאמרים בנושאים מסוימים מהתנך כגון: דת,מסורת,קדושה ועוד...
המילה אסופה באה מהשורש אוסף ועל כן פירושה.

שאלה שלישית

הכוונה בביטוים הקדשה וחתימת ספרי התנ"ך היא:
חתימה- סיום תהליך הכתיבה של ספרי התנ"ך ושמירתם ללא שינוי במשך השנים
הקדשה- הפיכת ספרי התנ"ך לספרי קודש וגדולה לעם היהודי ולדת בייחוד

שאלה רביעית

ישנם ספרים אשר נחשבו ע"י חז"ל כספרים "מטמאי ידיים", אך במהלך ההקדשה עוררו מחלוקת משום שלא עמדו באחד מהקריטריונים הרציונאליים. לדוגמה הספר יחזקאל, עורר מחלוקת בדבר קדושתו בשל חזון המרכבה , שבו מוצג האל בדמות גוף בניגוד לדברי התורה.