הר הכרמל

מחוז חיפה

הר הכרמל

הר הכרמל הוא הר (בשטח ישראל) שמתנשא לגובה עצום (ביחס להרים בארץ) של 546 מטר למעל פני הים ההר מוגדר במחוז חיפה ואזור מישור החוף הצפוני.

אסון הכרמל (שרפה)

השריפה בכרמל החלה בתאריך 2 בדצמבר 2010 והסתיימה ב 6 בדצמבר 2010 ובאסון נספו כ 44 אנשים ויותר מ 7000 איש פונו מביתהם והנזק עלה 250 מיליון שקל וזה בנוסף עם עזרה של הרבה מאוד מדינות עזרו כגון שוויץ, ירדן ,ורומניה.

לסיכום

השרפה הייתה אסון גדול אבל כרגע הממשלה ומדינת ישראל הפיקו לקחים למרות שלקחים לא עולים בחיי אדם.

אך מיד לאחר השריפה הוקם מטה ממשלתי לטיפול בשיקום הכרמל.