Autralopithecus

El primer de tots

Aparicio i extinció

Van apareixer fa 100 mil anys


Es van extingir fa 40 mil anys

Mida

Mascles: 1,20


Femelles 1,10


Nadons: no solien superar el metre