Relació:

recs i diferents tipus de molins

Explicació:

Molts d’aquests recs portaven inicialment aigua per a regar, per a netejar-se i veure, pescar i banyar-se, però posteriorment van servir per al desenvolupament de la indústria dels molins fariners, drapers, paperers, farga d’aram, tints, curtits...Aquests molins aprofiten la caiguda de recs per fabricar energía a través de l’aigua. Els primers molins ja són citats l’any 1017. Durant el gran floreixement industrial del segle XIII es van posar en funcionament gran quantitats de molins farines i fàbriques de pells adobades i de teixits; per això, hi ha referències de molins blanquers des del segle XII.