A Idade Contemporánea

Antía Álvarez Fernández

Os inicios da Idade Comtemporánea

Comenzou a finais do século XVIII, co desembolvemento de importantes acontecementos.

 • Revolucións políticas: En moitos paises estalaron revoltas contra a monarquía absoluta. A mais importante foi a Revolución Francesa comenzou en 1789, cando a xente do común exixiu os mesmos dereitos ca os grupos privilexiados.
 • Revolución industrial: A invención da maquina de vapor e a súa aplicación en certos traballos permitiu a aparición das primeiras fábricas .O desembolvemento do ferrocarril, tamen grazas a maquina de vapor, fixo mellorar o comercio.

Erase una vez el hombre Cap 22 La Revolucíon Francesa

As grandes transformacións do século XIX

 • Aparición de réximes políticos parlamentarios: O poder dos reis reduciuse e pasou as mans dos representantes dos cidadans.
 • O avance da industración: No século XIX os talleres artesans substituiron as grandes fábricas en que se empregaban un gran número de obreiros.
 • Os cambios na organización da sociedade: No século XIX había diferenzas sociais a causa da repartición da riqueza as clases altas ocupabanas os donos das fábricas e as clases baixas ocupabanas os campesiños e ops obreiros das fábricas.
Big image

O século XX e os inicios do século XXI

A partir do 1900, produciose un gran crecemento económico e difundíropnse os gobernos democrtáticos.

 • Avances técnicos. As máquinas e a electricidade produciron o desembolvemento industrial.
 • Avances nas comunicacións: Como o télefono ou internet e nos transportes como o avión e o automóbil facilitaron o comercio.

O século XIX en España

 • Tras a guerra o rei Fernando VII anulou a constitución de Cadiz e restableceu a monarquia absoluta-.
 • En 1833 subiu a o trono a súa filla Isabel II, e estableceu unha monarquia parlamentaria, pero so os cidadans máis ricos ppodian votar.
 • EN 1868 estalou unha revolución que ampliou os dereitos plíticos dos cidadans.En 1873 estableceuse unha república que so durou un ano.
 • En 1874 restaurouse a monaequia parlamentaria, que acabou recoñecendolle o voto a todos os homes.

Transformacion económicas e sociais.

A economía española caracterizouse polos seguintes aspectos:


 • A importancia da agricultura: estaba pouco modernizada.
 • Unha revolución industrialtardía e lenta: En varias ciades mellorouse o comercio.
 • A revolución dos transportes: A partir do ano 1850 construironse as primeiras liñasde tren entre as principais cidades españolas.

As primeiras décadas do século XX

En 1900 e 1936España viviu grandes cambios.

 • Un intenso e rápido desembolvemento industrial.
 • Grandes cambios sociais.
 • Graves problemas politicos.

A guerra civil e a ditadura

En 1936 un grupode militares revelouse contra a republica e estalou a guerra civil-. O confilcto durou ata 1939 e causoub moitoas mortes e graves perdas económicas.Tras a victopria dos reveldes, impusoxe unha dictadura dirixida plo xeneral francisco Franco.
Big image

Constitución de 1978

En 1978 os cidadasn españois aprobaron a constitución,que organiza o noso sistema politico actual. Nelartecollense:

 • Os dereitos e libertidades .
 • A forma do goberno
 • A organización territorial de España.

FIIIIIIIIIIIIN