mindtrainer

Spiritualitet betyder forskellige ting for alle

Vores forståelse af spiritualitet: Nondualisme – oneness

Non-dualisme og Oneness betyder enhed. Det vil sige, at alt er uløseligt forbundet som én helhed. Det betyder dermed, at du er uløseligt forbundet med alle de mennesker, du oplever omkring dig.

Vi ved, at du som menneske allerede er hel og perfekt, og at din sande natur er kærlighed, glæde og indre ro. Du indeholder allerede alt det, du har brug for. Det handler blot om, at du kommer til at opleve og hvile i denne erkendelse.
De fleste mennesker bruger mange år på at jagte lykken og glæden udenfor dem selv – i parforholdet, jobbet, succes, børnene osv. Men det er først når vi stopper op og begynder at vende blikket indad, at vi indser, at lykken og løsningen altid har været lige her.

Den måde, du oplever verden på, er et resultat af dine ofte ubevidste overbevisninger om dig selv og dine omgivelser. Når disse overbevisninger er uhensigtsmæssige vil det nødvendigvis føre til negative tanker og følelser. Vi hjælper dig med at få fat på disse overbevisninger, så du kan give slip på de uhensigtsmæssige af dem. Dermed vil du opleve andre tanker og følelser og have en markant anderledes oplevelse af dig selv og verden. Dette vil gøre det muligt for dig at komme i kontakt med din sande natur og opleve denne glæde og indre ro i højere og højere grad. Og det vil gøre det muligt for dig at leve det liv, du føler er rigtigt for dig.
Det betyder dermed, at du fx er uløseligt forbundet med alle de mennesker, du oplever omkring dig. Vi ved, at du som menneske allerede er hel og perfekt, og at din sande natur er kærlighed, glæde og indre ro. Du indeholder allerede alt det, du har brug for. Det handler blot om, at du kommer til at opleve og hvile i denne erkendelse. De fleste mennesker bruger mange år på at jagte lykken og glæden udenfor dem selv – i parforholdet, jobbet, succes, børnene osv. Men det er først når vi stopper op og begynder at vende blikket indad, at vi indser, at lykken og løsningen altid har været lige her.

Advaita/Oneness/Mindfulness (buddhisme)/Kognitiv terapi
Hovedbudskabet i advaita, Byron katie og mindfulness (buddhismen) er kort sagt: Den fysiske verden er som den er, med de tanker og følelser der nu dukker op. Du er ikke herre over, hvad der dukker op. Derfor er måden at undgå smerte at acceptere alt, hvad der er. Acceptere de tanker og følelser der dukker op. Du er ikke dine tanker, følelser osv, for der er ikke et separat selv. Du er bevidstheden. Der er ikke et separat selv Der ér det, der fremstår – og så digter sindet en historie.
- Definition af sindet: der er verden, og sindet er den del, der er tankevirksomheden.
-THIS IS IT. Du er bevidstheden, der er ikke et jeg.

Hvordan vi hos Mindtrainer anvender spiritualitet/non-dualismen/Et Kursus i Mirakler
I ikke-dualistisk terapi er vi primært interesseret i at komme tilbage og virkeliggøre det, vi allerede er. Men vi finder ikke denne tilstand ”derude”, ikke i alle vore flygtige glade oplevelser. Vi genopdager den, når vi stopper op og kikker ind.
Når vi er funderet i den realiserede tilstand, så er det mindre vigtigt, hvad sindets indhold er.

Når vi ved vi er himlen selv, så gør det ikke så meget om de flygtige skyer er grå eller hvide.

Er vi derimod identificeret med skyerne ja, så er det en kamp.
Den verden du oplever, er dine overbevisninger på billedform. Dine tanker og følelser er et resultat af dine underliggende overbevisninger. Dvs. du kan arbejde med dine overbevisninger og give slip på de uhensigtsmæssige af dem, og dermed vil du opleve andre tanker og følelser og have en markant anderledes oplevelse af verden. Der er sindet, der skaber verden.

-Definition af sindet: det er alt sammen sindet.
-THIS IS NOT IT. Du er ikke blot bevidstheden, du er ren enhed med Gud, og virkeligheden kan både opleves anderledes og se anderledes ud (jf. pointen med Helligåndens vejledning).


Mindtraining for ledere