זכויות האדם

בשביל שוויון בעולם!

אז למה צריכים את זכויות האדם?

רב היהודים זוכרים צלקת גדולה של 6,000,000 שנרצחו על כך שהיו יהודים בתקופה שהיטלר עלה לשלטון בגרמניה. וזו רק דוגמה אחת לבעיה שזכויות האדם מוצאות לה פתרון, הזכות לחופש הדת. זכות זו אומרת שכולם שווים לא משנה מה הדת שלהם, הם זכאים לקבל את כל הזכויות.
שבוע זכויות האדם 2008 - עברית

איפה אפשר לקבל עוד מידע על הזכויות שלי?

באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל (מצורף קישור לאתר)