השפעת קומפוסט על אורך הגבעול בצפורן

הדר שחר-גולד, חוה חקלאית ערוגות רבקה, זכרון יעקב

הקדמה

קומפוסט הוא דשן עשיר שנוצר מזבל אורגני שהתפרק

שלבי היווצרות הקומפוסט-קומפוסטציה:

שלב ראשון: מתרחש במהלך 24-48 השעות הראשונות בשלב זה טמפרטורת הקומפוסט עולה ל-c°40-50 עקב פעילות חידקים, אז מתפרקים הסוכרים ושאר החומרים הקלים לפירוק. בסוף שלב זה מכיל הקומפוסט חיידקים ומיקרואורגנזמים תרמופילים בלבד ( חיידקים המשגשגים בטמפרטורות גבוהות).

שלב שני: הטמפרטורה עולה ל- c°40-80 והוא יכול להמשך חודשים במהלכם ערימת יש להפוך ולערבב את ערמת הקומפוסט כדי שכל חלקי הקומפוסט יחשפו לטמפרטורה הגבוהה. בשלב זה מתרחש פירוק חומרים קשי פירוק כמו תאית כמו כן החום הגבוה משמיד מיקרואורגנזמים מחוללי מחלות כמו גם זרעים ונבגים.

שלב שלישי: הוא שלב ההבשלה – קצב הפירוק יורד והטמפרטורה גם היא יורדת בהדרגה. בשלב זה גם מתחילות להיווצר בקומפוסט אוכלוסיות מיקרואורגניזמים

לאחר תהליך הקומפוסטציה התוצר המתקבל הוא קומפוסט נקי מפתוגנים ומריחות רעים‏.

שאלת החקר

מה השפעת תוספת קומפוסט לקרקע

על אורך הגבעול בצמח ציפורן-סיני

מהלך הניסוי

הכיתה חולקה לשתי קבוצות, קבוצה אחת שתלה שתילי ציפורן בעציצים עם אדמה בלבד וקבוצה שניה שתלה בעציצים עם אדמה ובה תוספת 10% קומפוסט. כל העציצים הונחו באותו מקום במשתלה כך שקיבלו את אותה כמות אור ומים. כל תלמיד מדד את אורך הגבעול באמצעות סרט מדידה ורשם על העציץ את שמו, תאריך המדידה, ואורך הגבעול בס"מ. סה"כ נערכו 4 מדידות בהפרש של שבועיים זו מזו, (מלבד המדידה האחרונה שנערכה בהפרש של שבוע מזו שלפניה עקב אילוצי מערכת).

תוצאות

גרף א'

Big image
ניתן לראות מגרף א' שבתחילת הניסוי לא היה הבדל באורך הגבעול בין שתי הקבוצות אך לקראת סוף הניסוי ניכר שהצמחים שקיבלו תוספת קומפוסט היו גבוהים יותר.

גרף ב'

.
Big image

מגרף ב' עולה כי ביום האחרון היה הבדל ניכר לעין אך לא מובהק סטטיסטית בין אורך הגבעול של הצמחים שקיבלו תוספת קומפוסט לאלו שלא.

מסקנות

מהניסוי עולה כי יש לקומפוסט השפעה על אורך הגבעול בצמחי ציפורן, השפעה זו באה לידי ביטוי כשבועיים אחרי הוספת הקומפוסט ומתבטאת בגבעולים ארוכים יותר בצמחים שקיבלו תוספת קומפוסט.

יתכן שאם הניסוי היה נמשך יותר זמן ההבדל באורך הגיבעולים היה מובהק יותר. כמו כן יתכן שהיה נגרם גם הבדל במועד הפריחה, כך שעדיף להמשיך את הניסוי לתקופה ממושכת יותר.