Gedragsprobleem?!

probleemgedrag bij dementie.

Wat is agitatie?

Onder agitatie verstaan wij onrustig gedrag. Dit is een zeer breed begrip want wat is nu onrustig gedrag? Dat is voor iedereen verschillend en cliënten kunnen op verschillende manieren laten merken dat ze niet prettig in hun vel zitten. Onrustig gedrag dat veel voorkomt op een PG-afdeling is:

- Dwaal gedrag;

- Agressie;

- Roepen;

- Deinen;

- Huilen.

Hoe moet je daar op reageren dat is vaak de vraag. De onrust komt ergens vandaan en vaak wordt dan gedacht dat iemand gedesoriënteerd is. Dat is mogelijk maar er zijn meer dingen waarom iemand onrustig is namelijk:

- Pijn;

- De persoon moet naar het toilet;

- Voelt zich onbegrepen;

- Er is geen duidelijkheid;

- Verandering van personeel.

Je moet nagaan waarom de client onrustig is daarbij is het belangrijk dat je observeert. Tijdens de observatie kijk je naar wanneer wordt de client onrustig, wat voor gedrag vertoon de client dan, wat versterkt dit gedrag, wanneer wordt het minder, welke verzorgende heeft een positieve in vloed en wie een negatieve en hoe komt dit dan, op welk tijdstip komt de meeste onrust voor. Als je dit in kaart heb gebracht kan er met elkaar gekeken worden wat de bevindingen zijn en wat je er aan gaat doen.

Oplossingen

Een echte oplossing is er niet, maar er zijn wel manier waarmee je de client geborgenheid en rust kunt bieden. Meegaan in de belevingswereld is erg belangrijk, voor de client zijn deze gevoelens levens echt ook als ze voort komen uit wanen en hallucinaties. Cliënten die onrustig zijn zoeken bevestiging en erkenning en daarom is oogcontact en lichamelijk contact erg belangrijk daarmee laat je merken dat je hem of haar ziet en wilt ondersteunen. Afleiding is ook een manier om de gedachten gang te veranderen. Laat de client helpen met huishoudelijke klusjes, geef ze de krant, drink een bakje koffie met de client en knoop een gesprekje aan.

Het allerbelangrijkste is de signalen op tijd opmerkt. Als je het op tijd opmerkt kan je vroeg tijdig inspelen op de behoefte van de client. Aan de ogen zie je vaak dat iemand onrustig kan gaan worden doordat ze star staan, maar ook het overmatig bewegen van de benen in de stoel is vaak een uiting dat iemand onrustig aan het worden is.