חלוציות במאה ה- 21

שנה"ל תשע"ו - שכבת ו' מורה: אורלי ריבקין

"מהי חלוציות?

זוהי הכרה בשליחות היסטורית והתייצבות ללא תנאי וללא רתיעה מכל קושי וסכנה לרשות השליחות הזאת.

חלוציות – זהו הכישרון המוסרי וההכרח הנפשי לחיות יום יום לפי צו המצפון ולפי תביעת הייעוד"

(דוד בן גוריון)

הנחיות לעבודת הסיכום

במהלך מחצית א' בשיעורי תרבות ישראל התייחסנו ודנו בשאלות הבאות:

מהי חלוציות?

מיהו חלוץ / מיהי חלוצה?

כיצד השפיעו התמורות ההיסטוריות על דמות החלוץ?

האם כל אחד/ת מאתנו הוא חלוץ/ה בפוטנציה?

מיהם החלוצים והחלוצות בימינו?

כמו כן, עמדנו על דמות החלוץ באידיאולוגיה הציונית, כמי שעלה לארץ ישראל חרף הקשיים והסכנות במטרה לבנות את הארץ ולהגן עליה.

החלוצים הוצגו כאנטי-תזה לדמות היהודי הגלותי וכמי שנכונים להקריב את נוחיותם ואף את חייהם למען ערכים לאומיים - בניית הארץ והגנה עליה.

בעבודה זו עליכם לאפיין את דמות החלוץ של המאה ה- 21.

מצאו דמות או כמה דמויות העונות לדעתכם להגדרת "החלוץ החדש".

להזכירכם: החלוציות החדשה אינה נמדדת במעמד, בגיל או בתחום מסוים, וה"חלוץ/ה" יכולים להיות דמות/ חברה/ קבוצה וכו'.

דוד בן גוריון טען שתמיד היו ותמיד יהיו חלוצים. בואו נוכיח לו שהוא אכן צדק וכי גם במאה ה- 21 קיימים חלוצים וחלוצות, גם אם הם אולי נראים קצת אחרת....

Big image

שלושת השלבים להכנת העבודה:

שלב ראשון

בחירת נושא להגדרת "החלוץ החדש"

מומלץ לקרוא ולחקור היטב בטרם תבחרו את הדמות/ דמויות העונות על הגדרה זו.

שלב שני

כתיבת הנושא הנבחר, תוך התייחסות מדוע מדובר בחלוציות של המאה ה- 21

כתיבת העבודה תיעשה בכל כלי טכנולוגי שתמצאו לנכון.

שלב שלישי

החלוציות החדשה באמנות

עליכם להכין יצירה אמנותית שתתאר את המושג "חלוציות של המאה ה- 21" דרך נקודת המבט שלכם.


היצירה אינה חייבת לייצג את נושא העבודה ובלבד שהיא תהיה קשורה לנושא החלוציות במאה ה- 21.


את היצירה תוכלו להכין במהלך שיעורי האמנות ובייעוצה של המורה ריבי סגיב.


בסיום הכנת היצירה העניקו שם ליצירה ותארו בכמה מילים מה עומד מאחוריה.

יש להגיש את העבודה לא יאוחר מיום חמישי ה- 10 במרץ 2016


ניתן לגשת אלי בכל שאלה/ ייעוץ בעניין.


מזכירה שעליכם להיכנס לטבלה שנשלחה אליכם בדוא"ל ולמלא אותה בהתאם להוראות.

לפניכם כמה עבודות נבחרות- קריאה מהנה :)