De GRAPHIC NOVEL is hot!

Synoniem: literaire strip, striproman, grafisch beeldverhaal

De Graphic Novel : meer dan mooie plaatjes : een roman in stripvorm

De graphic novel is hot.


  • De graphic novel heeft meer inhoud dan de commerciële strip en is qua verhaal serieuzer van toon.
  • De term Graphic Novel dook de eerste keer op in 1978 --> het boek 'Een contract met god' van Will Eisner, de peetvader van de Amerikaanse comic. Het verhaal week qua inhoud en vorm af van de toenmalige superheldenstrips en was bestemd voor een volwassen publiek.
  • Ook in Europa kwam de term naar boven en werd gebruikt voor verhalen die afweken van het klassieke stripalbum. Tekenaars gebruiken het medium en vertellen met woord en beeld hun verhaal. Een graphic novel is dus eigenlijk een roman in stripvorm.

LITERATUUROPDRACHT 1 - DUO-opdracht

1) Kies in de bib een graphic novel, doelgroep + 13 jaar.

2) Breng je literair stripverhaal op de afgesproken dag mee naar de les om te checken of hij in aanmerking komt. VRIJDAG 23 september 2016

3) Lees je striproman grondig.

4) Verwerk de onderstaande opdrachten grondig en volledig in een Graphic Novel -trailer en 'Lustige lezers-'voorstelling.

5) Inhoud is belangrijk, maar ook de volledigheid en creativiteit worden gequoteerd. Maak er werk van!

5) Aarzel niet om extra graphic novels te lezen!

OPDRACHT: Maak een TRAILER + LUSTIGE LEZERS-FILMPJE: verwerk de volgende items

1. TRAILER: Stel jouw graphic novel voor: titel - auteur - cover - thema - ...

Licht de gevraagde elementen toe. Verwerk ze in een leuke, vlotte trailer.

Wees dus creatief!

WERKWIJZE

Je kan een knappe trailer maken op een vrij eenvoudige manier door iMovie te gebruiken. Deze app is intussen betalend, maar jullie kunnen mits tijdige afspraak de trailer op school maken. Bij de leerkrachten van informatica kunnen jullie praktische raad vragen.
The SILVER CORD Graphic Novel TRAILER 1
Rust graphic novel Trailer
De terugkeer van de wespendief - Boektrailer

2. LUSTIGE LEZERS A. Inhoudelijke bespreking --> opbouw van een verhaal

a) Laat de "plaatjes" / pagina's waarin de volgende verhaalfasen voorkomen in je filmpje zien (ZOOM IN) --> Zie opsomming volgend tekstvak.


b) Per fase vertel je waarom jullie deze prenten kozen

Geef commentaar op het fragment door de plot eens onder de loep te nemen, de kern nog eens te benadrukken.

Geef een analyse van bepaalde verhaalaspecten die in jouw verhaal van belang zijn.

TE VERWERKEN VERHAALFASEN

1) De expositie = voorstelling

  1. cover, auteur
  2. thema
  3. situering wie, wat, waar
  4. hoofdpersonage = protagonist --> vertel

- over de protagonist: wie? rol? waarom protagonist? afbeelding...

- gedetailleerde beschrijving innerlijke en uiterlijke kenmerken

- som de personages op met wie zijn of haar verhaallijn kruist + leg dit uit


2) Het probleem of de zoektocht van het verhaal. Aantal prenten.


3) Het hoogtepunt (de climax) van de gebeurtenissen waarin de personages verzeilden. Probeer een cliffhanger te creëren zodat iedereen benieuwd is naar de afloop.

--> Kies 1 pagina uit je verhaal, zoom hierop in. Scan prent per prent --> situeer de pagina door te vertellen:

  • wat eraan vooraf gaat
  • de pagina in verhaalvorm tot leven te brengen --> verschillende personages komen tot leven door met stemmen tekst te brengen, achtergrondgeluiden, ...
  • stop met een cliffhanger


4) De ontknoping verzwijg je, anders wil niemand jouw graphic novel lezen.

VOORBEELD LUSTIGE LEZERS-principe

Kiekeboe - In vuur en vlam ( De Lustige Lezers ) - 1

c) Eindoordeel

Geef jullie mening over de graphic novel op vlak van inhoud en beeld. Formuleer in een 4-tal zinnen.