L'aigua, el Ph

Treball Globalitzat 1r ESO 2014-15

L'aigua

L'aigua es important per poder viure i no desnotrir-nos. Hem de donar gracies per poder tenir aigua, perquè hi ha alguns països que no tenen aigua o els hi costa molt de trobar.

L'aigua de Dosrius

Vam entrar al google maps i vam haver de buscar un plànol en el que sortissin quatre aigües diferents. Després vam fer un imprimir pantalla i amb el paint vam senyalar les aigües.
Big image

El Ph

ANÀLISI D’AIGÜES

Indicador a analitzar:

El pH

Introducció:

El pH és una mesura quantitativa de l’acidesa i bacisitat

Objectiu:

Analitzar dues mostres del pH.

Material necessari: (indicar el nom, funció i imatge)

Metodologia (escriviu les etapes a seguir per a realitzar l’experiment, inserint imatges explicatives)

1. Posar aigua en el tub d’assaig

2. Amb la pipeta pasteur posar la mostra d’aigua que vole utilitzar.

3. Posar l’indicador de pH.

4. Comparar el color del indicador de pH i la mostrad’aigua.

Resultats i conclusions: (els haureu de transcriure al full “Plantilla d’indicadors”)