יצחק רבין

מגישים: אלון נועם ורועי.ח

הסבר המושג

יצחק רבין היה מפקד, רמטכ"ל, שר הביטחון, ראש הממשלה ועשה הסכמי שלום עם ירדן סוריה ועוד....


ונראה שבלעדיו לא היינו קיימים בגלל ריבים, מלחמות וסכסוכים עם מדינות רבות.

תצלום של המושג

הקשר המושג לחיינו כיום

קשרו של יצחק רבין אלינו כיום הוא: שאם יצחק רבין לא היה קיים לא היה מי שיעשה הסכמי שלום עם מדינות ערב היינו כלואים למדינה של סכסוכים , מלחמות וריבים רבים.

מדוע בחרנו במושג זה ?

בחרנו במושג זה בגלל שיצחק רבין מהווה לנו דוגמה, שלום, ומופת בכך שעשה הסכמי שלום רבים, ונלחם מלחמות רבות כדי להגן על מדינת ישראל

שיר הקשור לנושא

מקורות המידע הם

ויקיפדיה