For Sale - 2005 Widget XLR

Orasi

Orasi

Da vam kažem nešto o orasima. To je potpuno prirodan proizvod. Od njih možete imati dvojaku korist. Mladi orasi se koriste za pravljenje rakije orahovače. Oni stariji orasi se očiste i od njih se prave kolači.