A Idade Media

Por Izzan Álvarez Vallez

O inicio da Idade Media

- No ano 476, o emperador romano foi derrotado polos pbos xermánicos e desapareceu o Imperio. Ese momento considerase o inicio da Idade Media.
Os pobos xermanicos fundaron reinos nas antiguas provincias romanas de Europa, os francos crearon un reino na Galia. Os visigodos fundaron o seu reino en Hispania.
O cristianismo converteuse na relixion dos novos reinos. O papa, que era a maxima autoridade relixiosa estableceuse en Roma, exerceu unha grande influencia politica sobre os reinos cristians europeos.

O feudalismo en europa

Tras a caida do Imperio Romano o comercio entrou en crise e moitos habitantes das cidades foron ao campo. Ali vivian en feudos, que eran grandes territorios organizados cerca de un castelo. Asi comenzou un novo tipo de organizacion social o feudalismo.
 • O rei era a máxima autoridade de cada reino.
 • Os nobres vivian nos seus feudos.
 • A igrexa eran tamen propietaria de terras.
 • Os campesiños taballaban as terras dos nobres e da igrexa

O rexurdir urbano mediebal

- A partir do seculo XI recuperouse a vida comercial en Europa. As principais feiras e mercados celebrabanse nas cidades, que aumentaron a sua poboacion. Ademais de centros comerciais.
 • Centros Artesanais. Nas cidades vivian moitos traballadores manuais. Estaban asociados en gremios que agrupaban traballadores dun mesmo oficio, coma os tecelans, ou os ferradores.
 • Centros culturais e relixiosos. Nas cidades xurdiron as primeiras universidades. tamen se construiron igrexas e catedrais.

A Idade Media en España

As invasions xermanicas e o Reino Visigodo

- A comenzos do seculo V, a Península foi invadida polos pobos xermanicos. Primeiro chegaron os suevos, os vandalos, e os alanos que se repartiron en Hispania. Pouco despois chegaron os visigodos.
Cando caeu o Imperio, os visigodos asumiron o poder na Península e fundaron un reino con capital en Toledo. Adoptaron de Roma as leis e o cristianismo, desde o ano 391 era a relixión oficial, aprenderon o latin. O reino de Toledo prolongouse ata o seculo VIII cando os musulmans entraron na Peninsula e derrotaron o último rei visigodo.

Al Andalus

- Os árabes practicaban unha relixion diferente do cristianismo, o islam, xurdiu en arabia no seculo VII. Crearon un grande imperio que se estendeu polo norte de Africa. No ano 711 un exercito fixose co control da Peninsula, salvo as montañas do norte onde se refuxiaron os cristians. Ao territorio conquistado chamado Al Andalus. No seculo X, Al Andalus converteuse nun Califato, o seu primeiro Califa, Abderraman III estableceu a capital en Córdoba.
 • Vida Urbana Córdoba, Granada e Sevilla eran grandes centros de comercio, aos seus mercados ou zocos chegaban seda e outros produtos de Oriente
 • Desenvolvemento agrícola. Introducíronse innovacións como o regadío e o cultivo de produtos como o arroz, azafrán ou algodón
 • Desenvolvemento cultural. En Al Andalus viviron grandes filósofos como Averroes e Maimónides.
 • No século XI o califato dividiuse en varios territorios independientes

Os reinos cristians

Moitos cristians refusiaronse no norte da Península. Ali fundaron novos reinos, que pouco a pouco se foron estendendo cara ao sur, arrebatandolles terras aos musulmans.
O primeiro que se fundou foi o de Asturias, que pouco despois se converteu no reino de Leon. Mais a leste xurdiron os reinos de castela, Navarra e Aragon. O reinode Aragon uniuse a os condados catalans no seculo XII para formar a corea de Aragon.
 • O rei era a máxima autoridade militar e politica.
 • Os nobres debian prestarlle axuda ao rei nas batallas a cambio le administaban grades feudos.
 • A igrexa tamen posuía numerosas terras.
 • Os campesiños adoitaban traballar as terras dos nobres e da igrexa.
Cando xurdiron os reinos de taifasen Al Andalus, os cristians dominaban gran parte da Peninsula. As cidades do norte creceron e xurdiron importantes rutas comerciais como o Camiño de Santiago.
En 1492, a raiña Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragón os Reis Católicos casaron e uniron os seus reinos. En 1492 conquistaron o último reino musulmán da Peninsula, o Reino de Granada.