Local News Update

Bb nummers

Mobiliteit

Mobiliteit is verplaatsing met behulp van een vervoersmiddel.

Er zijn verschillende vervoersmiddelen om je mee te verplaatsen. Modal split is de verdeling tussen verplaatsing van mensen en goederen met vervoersmiddel

Voorzieningen

Een voorziening is te omschrijven als iets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken.

Voorzieningen horen bij het leven van alledag. Je kunt voorzieningen opdelen in twee groepen.

Dagelijkse voorzieningen bijvoorbeeld een supermarkt,

En gespecialiseerde voorzieningen bijvoorbeeld een museum of bioscoop