solenergi

ta vara på naturens krafter

För - och nackdelar

  • Minskar dina elkostnader - ökad användning ger lägre pris - drar mindre arbetskraft och resurser
  • Bidrar till en bättre miljö - mindre utsläpp - solenergin cirkulerar
  • Återvinn din solenergi - gjort av material som kan återvinnas - glas och kadmiumtellurid
  • Energin är förnybart
  • Energin kan dock bara användas under dagtid - finns ingen sol under natten


Vad är solceller?

Solceller är en förnybar energikälla och är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till ganska låg spänning, varför cellerna seriekopplas i solpaneler. Man kan också parallellkopplad solcellerna om man vill öka strömstyrkan. Sollcellerna transporteras med hjälp av elnät (http://sv.wikipedia.org/wiki/Solcell)

Våra experter

Nöjesgrananti, pengarna tillbaka om du inte är nöjd!