EXAMEN IO

Willem Hermans 5STWa

Positieve punten

ORGANISEREN


Dit vind ik een plezante competentie. Het is dus ook veel leuker om aan te werken aan iets wat je graag doet en zo ga je het ook vlotter tot een goed einde brengen. De projecten die we hebben gedaan vond ik fijn. Ik zat dus ook regelmatig in het groepje wat moest organiseren. Het is ook fijn om te weten dat als je iets goed organiseert en je er volledig voor gaat, je iedereen hiermee een plezier doet. Het is een positief punt, omdat ik het graag doe en er dus ook mijn best voor doe.  • IO Technologische voormiddag: Ik zat hier in het groepje dat moest organiseren. Op voorhand was alles redelijk goed voorbereid en kon dus alles vlot verlopen. Aan het begin was het een beetje hectisch en verliep het iets minder vlot. Maar dit was maar tijdelijk. Tijdens heel dit gebeuren konden we wel niet veel doen, omdat we alles op voorhand moesten organiseren. Maar na verloop van tijd was alles terug in orde en dus is de hele voormiddag nog tot een goed einde gekomen. Ik denk dat het voor iedereen wel geslaagd was.
  • IO Duurzaamheid: Op vlak van presenteren was dit project echt niet goed, maar op vlak van organiseren hadden we het wel goed gedaan, op het bijhebben van voldoende scharen na. De kinderen hadden nergens hulp bij nodig en totaal geen vragen, dus is dit wel een teken van dat alles goed georganiseerd was. Ze hadden er een plezier aan en konden hier ook uit leren.


Mindere punten

PRESENTEREN


Ik heb altijd al moeite gehad met presenteren. Het voorbereiden en maken van de presentaties verloopt altijd vlot, maar het presenteren zelf is minder. Als ik mijn tekst vanbuiten leer, heeft het geen enkel nut want door al de zenuwen die ik krijg als ik vooraan sta vergeet ik mijn tekst weer telkens opnieuw. Door al die zenuwen gaat mijn houding ook minder positief zijn. Een ander werkpunt is dat ik altijd veel te laat mijn taken inlever. Maar daar valt makkelijk aan te werken.


  • IO Technologische voormiddag: Ik probeerde de kinderen aan te spreken en door de onzekere lichaamstaal reageren ze soms gewoon niet. Als je niet luid of zelfzeker overkomt gaan ze ook totaal niet luisteren, dat is bij mij dus vaak het geval. Het initiatief nemen om die kinderen te overtuigen van je project en ze mee laten werken, vind ik dus niet simpel.
  • IO Duurzaamheid: Het presenteren voor de kinderen verliep niet vlot. Ik was mijn tekst totaal vergeten door de zenuwen. Bij het knutselen van het project hadden de kinderen bijna geen hulp nodig, dus kon ik ook niet veel doen. Hierdoor komt het over dat ik niets doe en niet vraag om te helpen terwijl het wel zo is, maar ze hadden gewoon geen hulp nodig.


Punten waar ik in ben gegroeid

IN GROEP WERKEN


In het begin van het jaar bekeek ik groepswerken eerder als een pretuurtje. Hierdoor kreeg ik altijd slechtere punten, bijvoorbeeld bij dorpsrestaurant. Daarom ben ik gaan beseffen dat ik er serieuzer aan moest werken, en dus zo ook betere punten zou scoren. Dit ben ik dan ook gaan doen en voor de laatste projecten heb ik dus mijn best gedaan. Bijvoorbeeld bij technologische voormiddag. Hier heb ik mijn uiterste best voor gedaan en dit is dus ook redelijk vlot verlopen en zo tot een goed einde gekomen. Zo heb ik zelf gezien dat het ook loont, en het beter is voor iedereen. Dit komt tot besluit dat ik er beter in ben geworden en het zo altijd ook ga blijven doen.