Teadmusloome

Ülesanne

Definitsioon

Bereiter’i ja Scardamalia kohaselt on teadmusloome protsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust. Teadmusloome väljundiks on teiste digikeskkonnas tegutsejate poolt taaskasutatavad kognitiivsed artefaktid (nt. tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid, e-kirjad, digifotod, foorumi- ja blogipostitused), mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektitöö tulemusena.

Koostöös ja läbi argumenteerimise uue teadmuse loomine. Teadmusloome jaoks olulised põhimõtted:

  • Vastused peituvad õppijates.
  • Teadmus luuakse varasema teadmise põhjal.
  • Probleemid on reaalsed.
  • Ideed on reeglina uuenduslikud.
  • Erinevad ideed lisavad mitmekülgsust arutellu.

  • Parimad ideed kerkivad pinnale.
  • Grupis osalejad leiavad ise parimad lahendused.
  • Ühine vastutus liidab.
  • Otsustamine on demokraatlik.
  • Kriitika on vajalik uute teadmiste sündimiseks.

Big image