www.gcskillslab.nl

Website vaardigheidsonderwijs opleiding Mbo-Verpleegkundige

Onderwijspioniers

Onderwijs Pioniers biedt ondersteuning aan leraren om een ambitieus idee verder te ontwikkelen. In mei 2013 is er voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige een aanvraag ingediend bij de onderwijspioniers. In eerste instantie was het de bedoeling om app´s te leren ontwikkelen zodat de student de vaardigheid op de tablet aanleert volgens de stappen van de skillslabmethode. Op advies van experts is gekozen voor een mobiele website voor de tablet (ook te gebruiken op andere devices). Een mooie manier om te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is om het onderwijs effectief en aantrekkelijk te maken met behulp van ICT. De website biedt mogelijkheden om instructiefilmpjes te laten zien, filmpjes te uploaden door studenten, toetsen te maken, mindmaps te maken, leervragen te stellen etc. Als de student alle stappen doorlopen heeft en klaar is om de vaardigheid in de praktijk te gaan oefenen, kan hij zelfs een certificaat uitdraaien. De student kan de website ook raadplegen tijdens bpv.

Onderwijs Pioniers biedt financiële ondersteuning. Voor het bedrag zijn enkele tablets aangeschaft. Het overige geld wordt gebruikt voor het ontwikkelen van de website.

Studenten opleiding ICT

Inmiddels wordt er vooral achter de schermen hard gewerkt. De studenten van de opleiding ICT (Danny Momberg, Kay Steman en Timo van Aagten) hebben met ondersteuning van docent Erik Turkesteen een website ontwikkeld die voldoet aan de eisen en wensen voor het vaardigheidsonderwijs. Binnenkort kan de website gevuld worden met opdrachten, filmpjes, protocollen en readers.

Om te kunnen werken op de website ( www.gcskillslab.nl) heb je een inlogcode en wachtwoord nodig.

Uitnodiging eerste oplevering www.skillslab.nl op donderdag 20 maart om half één

Thursday, March 20th, 12:30-2pm

Graafschap College Doetinchem Collegezaal C 130

We willen je uitnodigen voor de eerste oplevering op donderdag 20 maart van 12.30 uur tot 14.00 uur. Kay, Danny en Timo zullen een presentatie verzorgen.


Dit project past uitstekend binnen de onderwijsvisie van het Graafschap College.

- Blijvend innovatief. Innoveren vanuit kwaliteit en duurzaamheid. We gebruiken readers en protocollen van Vilans zodat we zeker weten dat we aansluiten bij actuele landelijke richtlijnen en onderzoeksresultaten.

- Modern, kleinschalig leren. We zorgen voor een rijke digitale leeromgeving en halen de praktijk binnen de school door filmpjes uit de praktijk toe te voegen aan de website.

- Gevarieerde lessen. Aantrekkelijke opdrachten moeten zorgen voor aantrekkelijk onderwijs. Alle informatie bij elkaar voor het aanleren van een vaardigheid.

- Vakmanschap, ondernemerschap en burgerschap. De website is ontwikkeld door (ICT) studenten voor studenten (verpleegkundige en in de toekomst evt. voor alle opleidingen binnen de branche zorg).