הדולר האמריקאי

חוקרות : נעם ומוריאל

הדולר

žהדולר האמריקאי הוא המטבע הרשמי של ארצות הברית.

žהדולר משמש להרבה מדינות כמטבע נוסף.

žבצד הקדמי של שטרות הדולר מודפסים דיוקנאות של נשיאי ארה"ב. žארה"ב היא אחת מבין מספר מדינות שהמטבע שלהן קוראים דולר.